Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25

Obyvatelia Slovenska sú za využívanie jadrovej energie v budúcnosti

87,8% dospelých Slovákov je za to, aby Slovensko bolo energeti ...

Súčasný stav 2. bloku JE V1

Po rozhodnutí vlády SR o nábehu 2. bloku JE V1 vydal 11.1.2009 minister hospodárstva SR Rozhodnutie jediného akcionára ...

Príprava na nábeh 2. bloku JE V1

Po rozhodnutí vlády SR o nábehu 2. bloku JE V1 pokračuje Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS, a.s.) ako jej ...

Príprava na možný nábeh 2. bloku JE V1

Vzhľadom na potenciálnu možnosť rozhodnutia vlády SR o nábehu 2. bloku JE V1 začala Jadrová a vyraďovacia spoločnosť ...

Jadrové zdroje sú pre Slovensko potrebné

Význam jadrových blokov ako súčasť diverzifikácie zdrojov pre energetickú bezpečnosť Slovenska sa aktuálne potvrdzuje ...

Možný nábeh 2. bloku JE V1

V prípade rozhodnutia Vlády SR je možné nabehnúť 2. blok JE V1, ktorý bol odstavený 31.12.2008, do sedem dní. Je to čas ...

Silvester ukončí prevádzku 2. bloku JE V1 v Jaslovských Bohuniciach

Na Silvestra sa naplní rozhodnutie vlády SR o odstavení jadrov ...

Úloha z uznesenia vlády SR k novému jadrovému zdroju

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. sa bude podieľať na plnení nasledovnej úlohy:Zaistí realizáciu všetkých potrebných ...

Výroba elektriny na 2. bloku JE V1

2. blok JE V1 v Jaslovských Bohuniciach, ktorého prevádzkovateľom je Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, splnil tohtoročný ...

Príprava výstavby nového jadrového zdroja na Slovensku

Vláda SR na dnešnom rokovaní prerokovala materiál o ďalších podrobnostiach výstavby nového jadrového zdroja (NJZ) v lokalite ...
1 «   15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25
detail
detail