Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25   » 26

Tlačové vyhlásenie

Posúdenie vplyvu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach na životné prostredie sa zrealizuje v zmysle platnej ...

Nepravdivé informácie v denníku Pravda

Spoločnosť JAVYS nesúhlasí s nepravdivými informáciami v denníku Pravda, ktorý v dnešnom vydaní píše ; že obce v okolí ...

Región, kde sa vybuduje nový jadrový zdroj, podporuje štátna spoločnosť JAVYS stovkami miliónov korún aj prostredníctvom miestnych daní.

Informácie Greenpeace o bezpečnosti reaktora pre nový jadrový zdroj sú zavádzajúce

Spoločnosť JAVYS reaguje na tlačovú správu organizácie Greenpe ...

Zamestnancom, ktorým sa z dôvodu odstavenia JE V1 rušia pracovné miesta, ponúka JAVYS uplatnenie

Vyhorené jadrové palivo z 1. bloku JE V1 bolo odvezené

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť ukončila v sobotu (14.2.2009) dopoludnia činnosti zabezpečujúce vyvezenie vyhoreného ...

Opätovné spustenie 2. bloku JE V1 už nie je potrebné

Vzhľadom na obnovenie štandardnej dodávky zemného plynu do Slovenskej republiky a vzhľadom na skutočnosť, že elektroenergeti ...

Obyvatelia Slovenska sú za využívanie jadrovej energie v budúcnosti

87,8% dospelých Slovákov je za to, aby Slovensko bolo energeti ...

Súčasný stav 2. bloku JE V1

Po rozhodnutí vlády SR o nábehu 2. bloku JE V1 vydal 11.1.2009 minister hospodárstva SR Rozhodnutie jediného akcionára ...

Príprava na nábeh 2. bloku JE V1

Po rozhodnutí vlády SR o nábehu 2. bloku JE V1 pokračuje Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS, a.s.) ako jej ...
1 «   15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25   » 26
detail
detail