V Leviciach sa 15. apríla 2016 stretli starostovia a primátori miest a obcí z okolia Mochoviec na XXIX. sneme Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce. Keďže cieľom združenia je podieľanie sa na riešení ochrany životného prostredia na katastrálnych územiach ich miest a obcí s inštalovanými jadrovými zariadeniami, bola súčasťou zasadnutia snemu prednáška o havárii jadrovej elektrárne v Černobyle, prednesená prof. Ing. Vladimírom Slugeňom DrSc.

Rokovanie XXIX. snemu Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce v Leviciach pozdravil ako jeden z hostí zástupca spoločnosti JAVYS, a. s., Ing. Miroslav Božik, PhD., člen predstavenstva a riaditeľ divízie vyraďovania A1 a nakladania s RAO a VJP. Členom Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce tlmočil na úvod pozdrav od predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti JAVYS, a. s. Ing. Petra Čižnára, MBA. Účastníkov snemu informoval o činnostiach spoločnosti JAVYS, a. s., predovšetkým v regióne Mochovce, ale zároveň aj o aktuálnych skutočnostiach týkajúcich sa jadrových zariadení v lokalite Jaslovské Bohunice. Následne ich oboznámil s najbližšími zámermi spoločnosti, ktoré sa týkali tiež problematiky nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v špeciálnom zariadení vybudovanom v lokalite RÚ RAO Mochovce. Na sneme sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia spoločnosti JAVYS, a.s., a to hovorkyňa spoločnosti, Mgr. Miriam Žiaková a Ing. Dobroslav Dobák, ktorý je členom OIK Mochovce.

Súčasťou stretnutia v Leviciach bolo aj informovanie prítomných zástupcami Slovenských elektrární o aktuálnom stave postupu prác na dostavbe 3. a 4. bloku elektrárne v Mochovciach, o novej vlastníckej štruktúre Slovenských elektrární a o bezpečnostných opatreniach, ktoré boli zavedené do praxe po havárii elektrárne v japonskej Fukušime.

Na záver bloku príspevkov hostí vystúpil zástupca Úradu jadrového dozoru, ktorý prítomných informoval o postavení a význame Úradu jadrového dozoru, o vydaných rozhodnutiach a ich kontrolnej činnosti.
Účastníci snemu prerokovali a odsúhlasili Správu o činnosti združenia a OIK Mochovce, Správu o hospodárení, Správu kontrolnej a revíznej komisie, výšku členského príspevku na rok 2016 a rozpočet na rok 2016.

Mgr. Miriam Žiaková, hovorkyňa

 

< Späť