Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26

Výroba elektriny v JAVYS, a.s. ku dňu 31. 8. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci august na 2. bloku tejto elektrárne ...

Výroba elektriny v JAVYS ku dňu 31. 7. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci júl na 2. bloku tejto elektrárne 302 ...

Zachytený rádioaktívny materiál

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, ktorá disponuje transportnými a manipulačnými prostriedkami na zásah v prípade zachytenia ...

Zachytené rádioaktívne materiály končia v JAVYS-e

V súvislosti s nájdením schránky s možným obsahom rádioaktívneho materiálu v Kralovej pri Senci boli v súlade s platnými ...

Vysoká úroveň prevádzky slovenských JE

Svetová organizácia prevádzkovateľov jadrových elektrární WANO pravidelne uverejňuje desať hlavných prevádzkových ukazovateľ ...

Výroba elektriny v JAVYS, a.s. ku dňu 30. 6. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci jún na 2. bloku tejto elektrárne 289 ...

Výroba elektriny v JAVYS, a.s. ku dňu 31. 5. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci máj na 2. bloku tejto elektrárne 307 ...

JAVYS, a. s. hospodárila v roku 2007 so ziskom

Podľa schválenej riadnej účtovnej závierky Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), hospodárske výsledky výrazne ...

JAVYS je pripravený splniť uznesenie vlády

V stredu minulý týždeň schválila vláda SR „Návrh možnosti zabezpečenia výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské ...

Výroba elektriny ku dňu 30. 4. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila na 2. bloku v mesiaci apríl 307 276 MWh elektriny.
1 «   17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26
detail
detail