Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26

Úloha z uznesenia vlády SR k novému jadrovému zdroju

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. sa bude podieľať na plnení nasledovnej úlohy:Zaistí realizáciu všetkých potrebných ...

Výroba elektriny na 2. bloku JE V1

2. blok JE V1 v Jaslovských Bohuniciach, ktorého prevádzkovateľom je Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, splnil tohtoročný ...

Príprava výstavby nového jadrového zdroja na Slovensku

Vláda SR na dnešnom rokovaní prerokovala materiál o ďalších podrobnostiach výstavby nového jadrového zdroja (NJZ) v lokalite ...

Výroba elektriny v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. ku dňu 30. 11. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE ...

Stanovisko k odstaveniu 2. bloku JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS, a.s.) je vlastníkom a prevádzkovateľom jadrovej elektrárne V1. V roku ...

Výroba elektriny v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. ku dňu 31. 10. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE ...

Zmena sídla spoločnosti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., oznamuje, že rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26. 9.

Celoareálové havarijné cvičenie Holubica 2008

14. októbra sa v lokalite jadrovoenergetického komplexu v Jaslovských Bohuniciach uskutočnilo súčinnostné celoareálové ...

Výroba elektriny v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. ku dňu 30. 9. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE ...

Výroba elektriny v JAVYS, a.s. ku dňu 31. 8. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci august na 2. bloku tejto elektrárne ...
1 «   17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26
detail
detail