Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25

Zachytené rádioaktívne materiály končia v JAVYS-e

V súvislosti s nájdením schránky s možným obsahom rádioaktívneho materiálu v Kralovej pri Senci boli v súlade s platnými ...

Vysoká úroveň prevádzky slovenských JE

Svetová organizácia prevádzkovateľov jadrových elektrární WANO pravidelne uverejňuje desať hlavných prevádzkových ukazovateľ ...

Výroba elektriny v JAVYS, a.s. ku dňu 30. 6. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci jún na 2. bloku tejto elektrárne 289 ...

Výroba elektriny v JAVYS, a.s. ku dňu 31. 5. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci máj na 2. bloku tejto elektrárne 307 ...

JAVYS, a. s. hospodárila v roku 2007 so ziskom

Podľa schválenej riadnej účtovnej závierky Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), hospodárske výsledky výrazne ...

JAVYS je pripravený splniť uznesenie vlády

V stredu minulý týždeň schválila vláda SR „Návrh možnosti zabezpečenia výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské ...

Výroba elektriny ku dňu 30. 4. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila na 2. bloku v mesiaci apríl 307 276 MWh elektriny.

Výroba elektriny v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. ku dňu 31. 3. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE ...

Preprava VJP

Zo štvrtka na piatok 14. 3. 2008 bola zrealizovaná preprava vyhoreného jadrového paliva z Mochoviec (SE-EMO) do Medziskladu ...

Bolo vyvezené jadrové palivo z reaktora 1. bloku JE V1

Vo štvrtok 14. 2. 2008 bola o deviatej hodine vyvezená posledná palivová kazeta z aktívnej zóny reaktora 1. bloku JE ...
1 «   17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25
detail
detail