Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s. boli s účinnosťou od 25. 5. 2012 odvolaní doterajší členovia Dozornej rady JAVYS, a.s.

Novými členmi dozornej rady, volení jediným akcionárom MH SR, sa stali:
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.
Ing. Rastislav Sedmák
Ing. Marian Zimmermann
Ing. Juraj Homola
JUDr. Jozef Červenka
Ing. Andrej Hanzel

Za predsedu dozornej rady Spoločnosti je dňom 25. 05. 2012 zvolený:
RNDr. Ing. Pavol Švec, CSc.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť