Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 «   24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34   » 35

Región, kde sa vybuduje nový jadrový zdroj, podporuje štátna spoločnosť JAVYS stovkami miliónov korún aj prostredníctvom miestnych daní.

Informácie Greenpeace o bezpečnosti reaktora pre nový jadrový zdroj sú zavádzajúce

Spoločnosť JAVYS reaguje na tlačovú správu organizácie Greenpe ...

Zamestnancom, ktorým sa z dôvodu odstavenia JE V1 rušia pracovné miesta, ponúka JAVYS uplatnenie

Vyhorené jadrové palivo z 1. bloku JE V1 bolo odvezené

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť ukončila v sobotu (14.2.2009) dopoludnia činnosti zabezpečujúce vyvezenie vyhoreného ...

Opätovné spustenie 2. bloku JE V1 už nie je potrebné

Vzhľadom na obnovenie štandardnej dodávky zemného plynu do Slovenskej republiky a vzhľadom na skutočnosť, že elektroenergeti ...

Obyvatelia Slovenska sú za využívanie jadrovej energie v budúcnosti

87,8% dospelých Slovákov je za to, aby Slovensko bolo energeti ...

Súčasný stav 2. bloku JE V1

Po rozhodnutí vlády SR o nábehu 2. bloku JE V1 vydal 11.1.2009 minister hospodárstva SR Rozhodnutie jediného akcionára ...

Príprava na nábeh 2. bloku JE V1

Po rozhodnutí vlády SR o nábehu 2. bloku JE V1 pokračuje Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS, a.s.) ako jej ...

Príprava na možný nábeh 2. bloku JE V1

Vzhľadom na potenciálnu možnosť rozhodnutia vlády SR o nábehu 2. bloku JE V1 začala Jadrová a vyraďovacia spoločnosť ...

Jadrové zdroje sú pre Slovensko potrebné

Význam jadrových blokov ako súčasť diverzifikácie zdrojov pre energetickú bezpečnosť Slovenska sa aktuálne potvrdzuje ...
1 «   24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34   » 35
detail
detail