V predpoludňajších hodinách bola firmami JAVYS a ČEZ podpísaná akcionárska zmluva spoločnosti na výstavbu novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Finálna verzia zmluvy je výsledkom dlhých rokovaní oboch akcionárov. Na základe požiadavky českej strany boli niektoré časti zmluvy označené ako obchodné tajomstvo a zostali nezverejnené. Slovenská strana túto požiadavku považovala za štandardnú, v podobných obchodných prípadoch za obvyklú a preto ju akceptovala.

Pri samotnom podpise akcionárskej zmluvy však premiér SR Róbert Fico požiadal oboch akcionárov, aby zmluva bola zverejnená v plnom rozsahu. Spoločnosť JAVYS následne požiadala ČEZ o súhlas s odtajnením akcionárskej zmluvy. Rokovania na túto tému aktuálne prebiehajú.

Ján Valko, generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS: „Od začiatku sme plánovali zverejniť kompletnú akcionársku zmluvu. Avšak na základe požiadavky z českej strany sme akceptovali ich názor, aby tie časti zmluvy, ktorých zverejnenie by mohlo potenciálne poškodiť projekt, zostali utajené. Ihneď po požiadavke R. Fica sme vyzvali partnera, aby súhlasil s úplným odtajnením zmluvy. Českí partneri požiadavku premiéra chápu. Aktuálne rokujeme o výraznom zredukovaní rozsahu utajenia, samozrejme do tej miery, aby takýto krok neohrozil samotný projekt."

Kým sa rokovania o odtajnení neskončia, bude na internete stále zverejnená aktuálna verzia zmluvy. Po skončení rokovaní bude ihneď nahradená verziou s redukovaným rozsahom utajenia v súlade s výsledkom rokovaní.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť