Nová atómka priniesla nové tajomstvá / [www.eTrend.sk; 03/06/2009]

Autor článku „Nová atómka priniesla nové tajomstvá" zrejme nepochopil filozofiu zmluvného vzťahu spoločností JAVYS, a.s. a ČEZ, a.s. a vytrhol zo zverejnenej zmluvy niekoľko odrážok bez súvislostí. Spochybňuje pritom aj to, čo je v štandardných obchodných vzťahoch bežné. Mnohé skutočnosti nie sú autorovi z odborného hľadiska zrejmé. Sú to predovšetkým proces navyšovania základného imania spoločnosti peňažnými a nepeňažnými vkladmi oboch akcionárov, inštitút zmluvných pokút, realizácia a možnosti odpredaja akcií a pod. Upozorňujeme pritom na možnosť odpredaja akcií za určených podmienok. V článku nás chce niekto desiť možnosťou, že ČEZ sa môže dostať k ďalším akciám a JAVYS tým má úplne stratiť možnosť kontroly nad novozaloženým spoločným podnikom, čo je úplný nezmysel. Skutočnosť, že aj JAVYS má podstatne širšie možnosti ako sa dostať k akciám vo vlastníctve ČEZu, sa akosi prešla mlčaním. Autorovi vôbec neprekáža, že zmluvu pripravovali tímy odborníkov s príslušným vzdelaním a skúsenosťami a že všetky časti zmluvy sú v súlade s platnou legislatívou a bežnými podmienkami, pričom neznevýhodňujú žiadneho z akcionárov. Obidve spoločnosti chcú korektne spolupracovať a dosahovať dobré výsledky zhodnocovaním majetku novozaloženej spoločnosti, pričom sa v príspevku okrem iných pozitív zabudlo na strategický význam projektu pre strategickú oblasť energetickej bezpečnosti pre obyvateľov Slovenskej republiky.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť