Vo štvrtok, v nočných hodinách, zrealizovala spoločnosť JAVYS prepravu vyhoreného jadrového paliva z jadrovej elektrárne Mochovce do Medziskladu vyhoreného jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach, ktorý prevádzkuje Jadrová a vyraďovacia spoločnosť.

JAVYS prepravoval palivo po železnici v špeciálnych kontajneroch za prísnych bezpečnostných opatrení. Preprava bola vykonaná v súlade s legislatívnymi požiadavkami a v súčinnosti so zložkami ministerstiev dopravy a vnútra.
Na transport osobne dohliadali najvyšší predstavitelia spoločnosti JAVYS, minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek a viceprezident PZ SR gen. Jankovič.

Transport a skladovanie vyhoreného jadrového paliva je jednou z činností, ktoré spoločnosť JAVYS vykonáva. Spoločnosť je držiteľom potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a technickými prostriedkami potrebnými na výkon tejto činnosti

JAVYS dbá o to, aby všetky svoje činnosti vykonával zodpovedne, s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť