Z posledného vyhlásenia ochranárskych organizácií, že výhodnosť jadra je iba mýtom,
vzniká vážna pochybnosť s akými informáciami narábajú.
Akoby im neboli prístupné oficiálne publikované informácie, že v nasledujúcich 15 rokoch by sa malo vo svete postaviť alebo rozostavať približne 400 jadrových blokov, pričom ak sa pozrieme na vyspelé krajiny, akými sú napríklad USA, Francúzsko, Veľká Británia, Japonsko alebo Rusko, vidíme podstatne širšie chápanie postavenia a významu jadrovej energetiky ako o tom zmýšľa GREENPEACE. Národný program budovania jadrových elektrární v Rusku hovorí o sprevádzkovaní 26 nových blokov do roku 2030, vo Francúzsku začala výstavba reaktora tretej generácie EPR vo Flamanville a pripravuje sa výstavba nového bloku EPR v Penly. Britská vláda vydala zoznam 11 potenciálnych miest pre prvú vlnu výstavby nových jadrových elektrární. Naši západní susedia v Českej republike plánujú vybudovať ďalšie 2 bloky v JE Temelín a svoje plány s výstavbou JE oznámili aj USA, Čína a ďalšie krajiny. Mnohé krajiny, ktoré zmrazili využívanie jadra, prehodnocujú svoj postoj a napríklad švédska vláda zrušila takmer 30-ročný zákaz výstavby nových jadrových reaktorov. Taliansko a Francúzsko podpísalo dohodu o spolupráci v jadrovej energetike, preskúmajú možnosť výstavby jadrových elektrární v Taliansku.
V tomto kontexte znie prinajmenšom veľmi zvláštne a trochu aj nezodpovedne vyhlásenie, že jadrová renesancia je iba mýtusom. V období, keď pociťujeme klimatické zmeny na vlastnej koži a environmentálne aspekty výroby elektriny sú spolu s bezpečnosťou dodávok energií prvoradé, vyznieva snaha ochranárskych organizácií kontraproduktívne. Dokladuje to aj odvolávanie sa na nezvládnutie problematiky rádioaktívnych odpadov. Aj Slovensko je príkladom jej zvládnutia. Spoločnosť JAVYS má v predmete svojej činnosti aj spracovanie, prepravu a uskladňovanie rádioaktívnych odpadov. Túto činnosť vykonáva tak ako jej to predpisuje príslušná legislatíva, o čom svedčia aj hodnotenia nezávislých autorít a dozorných orgánov. Situácia v tejto oblasti sa za posledných 20 rokov významne zlepšila. Našli sa a aplikujú sa také technologické riešenia, ktoré vyhovujú najprísnejším kritériám.

Ing. Dobroslav Dobák
hovorca

< Späť