Do Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov bolo v prvom polroku 2018 prepravených a uložených 85 kusov vláknobetónových kontajnerov.

Spoločnosť JAVYS, a. s., v prvom polroku 2018 prepravila a následne uložila v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., 85 kusov vláknobetónových kontajnerov (VBK) s nízkoaktívnym rádioaktívnym odpadom. Kontajnery majú rozmer 1,7 x 1,7 x 1,7 m a hrúbku steny 0,1 m a ukladajú sa do úložných boxov zoradených do radov a dvojradov úložiska.

Prehľad ukladania RAO vo VBK v období 01 - 06 / 2018

Dovezených a uložených VBK v prvom polroku 2018

85 ks

Aktuálna kapacita

7 200 ks

Aktuálne zaplnenie kapacity

74,11 %

 

RÚ RAO je multibariérové úložisko povrchového typu, určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízkoaktívnych rádioaktívnych odpadov, vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení, pre inštitucionálne rádioaktívne odpady (IRAO) a zachytené rádioaktívne materiály (ZRAM) v Slovenskej republike. Ide o finálny úkon v reťazci nakladania s týmito látkami a ich bezpečnú izoláciu od životného prostredia.

 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca 

 

< Späť