Spoločnosť JAVYS, a. s., zhodnotila v roku 2018 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 z vyraďovaného materiálu viac ako 1 246 ton druhotných surovín.

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 vrátila spoločnosť JAVYS, a. s., v roku 2018 do recyklačného procesu  1 246,438 ton druhotných surovín. Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia sú jednými z hlavných cieľov spoločnosti JAVYS, a. s. 

     Z celkového objemu tvorilo v roku 2018 najväčší objem druhotných surovín železo, a to až 1 160,59 ton. Druhou surovinou s najväčším objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu  bola meď, v objeme 26,98 ton.

       Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., recyklačným procesom získala sa opätovne investovali do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov  zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 prostriedkov EBOR.

 

Prehľad materiálov odovzdaných na recykláciu a ich objemov v roku 2018

 
ROK
2018
železo
menej ako 6 mm
masívne
železo
viac ako 6 mm
Nehrdzavejúca oceľ obsah hliníka viac ako 99,5% ostatný hliník obsah medi viac ako 99,5% ostatná meď
viackomponentný materiál
nadrozmerný materiál
1-10 t
Spolu
(ton)
Spolu (t) 103,36 1057,23 5,28 7,12 1,98 1,10 25,88  44,48 1246,438

 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca

 

< Späť