Slovensko prostredníctvom svojej štátnej firmy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) pokračovalo vo vyraďovaní dvoch jadrových blokov elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Ku koncu októbra tohto roku sme z Medzinárodného fondu na vyradenie JE Jaslovské Bohunice (BIDSF) vyčerpali na likvidáciu jadrových blokov 385 miliónov eur. "Doteraz bolo uzavretých celkom 24 grantových dohôd a na ich financovanie bolo z fondu BIDSF alokovaných 647 miliónov eur a zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) 26 miliónov eur," uviedlo vo svojej pravidelnej správe Ministerstvo hospodárstva SR (MH).

Spoločnosť JAVYS v rámci vyraďovania bohunických jadrových blokov v tomto roku realizovala druhú etapu. "Vykonávala aktivity na získanie povolení zo strany príslušných správnych orgánov," informoval rezort hospodárstva. Predmetom vyraďovania v druhej etape je vyradenie objektov vlastnej jadrovej časti elektrárne, to jest reaktora, parogenerátorov, budovy hlavného výrobného bloku, budovy pomocných prevádzok a zostávajúcich pomocných objektov, ktoré neboli vyradené v rámci prvej etapy vyraďovania. Firme JAVYS sa okrem iného v tomto roku podarilo ukončiť demoláciu chladiacich veží elektrárne V1.

Dva bloky jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach Slovensko vyraďuje na základe prístupových zmlúv po prijatí do Európskej únie. Prvý blok sa odstavil na konci roku 2006 a druhý na konci roku 2008. Vyraďovanie sa uskutočňuje v dvoch etapách s termínom ukončenia v roku 2025. V súčasnosti už prebieha druhá etapa. Celkové náklady na ukončovanie prevádzky a vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 sú vyčíslené na 1,239 miliardy eur.

venergetike.sk; 17/12/2018

< Späť