Spoločnosť JAVYS chce v nasledujúcom období expandovať v oblasti komerčných aktivít a konzultačných služieb aj na medzinárodnom trhu, s cieľom zachovania zamestnanosti na súčasnej úrovni aj po skončení vyraďovacích procesov.

Na propagáciu svojich činností využíva všetky formy prezentácie, vrátane účasti na rôznych medzinárodných fórach a výstavách. V rokoch 2014 a 2016 sa zástupcovia JAVYS zúčastnili na svetovej výstave jadrovej energetiky v Paríži, čo prinieslo spoločnosti nové obchodné príležitosti a zlepšenie prehľadu na trhu s jadrovými službami.

Na tohtoročnej svetovej výstave WORLD NUCLEAR EXHIBITION (WNE) 2018 v Paríži, ktorá sa konala v dňoch 26. - 28. 06. 2018 sa JAVYS predstavila ako jediná spoločnosť spomedzi krajín V4 po prvý krát aj prostredníctvom vlastného stánku. Cieľom účasti ako vystavovateľa bola ponuka služieb potenciálnym zákazníkom vyhľadávajúcim služby v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a vyraďovania jadrových zariadení. Svoje národné stánky mali na WNE v Paríži krajiny ako Argentína, Francúzsko, Belgicko, Čína, Fínsko, Južná Kórea, Kanada, Španielsko, či USA.

Svetovú výstavu organizuje spoločnosť AIFEN, ktorá združuje viac ako tristo francúzskych firiem poskytujúcich služby pokrývajúce všetky časti jadrovej energetiky a svoje aktivity počas nej prezentovalo viac ako 680 spoločností. Navštívilo ju vyše 8 800 návštevníkov z celého sveta. Hlavnými témami tohtoročnej WNE boli jadrová bezpečnosť, vývoj, výstavba a prevádzka jadrových elektrární, palivový cyklus, radiačná ochrana, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, či vyraďovanie jadrových zariadení. Nechýbali ani zaujímavé panelové diskusie a predstavenie vízií napríklad v oblasti budovania hlbinných úložísk rádioaktívneho odpadu.

Zástupcovia JAVYS absolvovali na pôde WNE 2018 viacero významných obchodných rokovaní v oblasti spolupráce na nemeckom trhu, účasti v tendroch vyhlasovaných prostredníctvom EBRD a Európskej komisie, ako aj možnú spoluprácu v oblasti konzultačných služieb v krajinách EÚ a mimo EÚ. Stánok JAVYS navštívila počas výstavy aj delegácia veľvyslanca SR vo Francúzsku, ktorý ocenil prítomnosť JAVYS, ako jediného subjektu zastupujúceho SR na takto významnom podujatí a prezentáciu jej aktivít na medzinárodnej platforme.

< Späť