Javys, a.s.

Aktuality, Tlačové správy, Napísali o nás

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11   » 34

Odborníci z celého sveta v JAVYS

Štrnásť odborníkov z celého sveta sa stretlo v dňoch 18. – 22. októbra ...

Dosiahli sme ďalší míľnik

V procese vyraďovania JE V1 bol dosiahnutý ďalší významný míľnik, a to posledn&yac ...

Radiačná ochrana za 1. polrok 2021

Prevádzka jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a. s., bola v prvom polroku 2021 stabilná ...

Celoareálové havarijné cvičenie

Celoareálové havarijné cvičenie v spoločnosti JAVYS, a. s., splnilo zákonné požiadavky.

Zo šiestich parogenerátorov sú už iba fragmenty, siedmy je pripravený na rezanie.

Jedna z technicky unikátnych činností, frag ...

Prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a. s., boli bezpečné a spoľahlivé.

Prepravy jadrového paliva a záchyty rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu v prvom polroku 2021

Zhodnotenie druhotných surovín z vyraďovania - 1. polrok 2021

Spoločnosť JAVYS, a. s., v prvom polroku 2021 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární ...

Hlavné cirkulačné čerpadlá demontované

V rámci projektu D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ ...

Spoločnosť JAVYS navštívili Arméni, zaujímali sa o spracovateľské centrum v Jaslovských Bohuniciach a RÚ RAO v Mochovciach.

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11   » 34
detail
detail