V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 vrátila spoločnosť JAVYS, a. s., v  roku 2021 z vyraďovaného materiálu do recyklačného procesu 2 155 ton druhotných surovín.  

Z celkového objemu tvoril najväčší objem druhotných surovín železný šrot, a to až 1 498 ton. Druhou surovinou s najväčším objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu bola nerez, v objeme 493 ton.

Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia patria medzi hlavné ciele spoločnosti JAVYS, a. s. Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., recyklačným procesom získava sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 prostriedkov Európskej únie.

Druh materiálu

hmotnosť (t)

hliník

18,6

meď

48,4

nehrdzavejúca oceľ

493,4

výstuž betónových konštrukcií

90,4

železný šrot

1 498,3

olovo

6,6

spolu

2155,7

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť