V odstavenej jadrovej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach začali rezať posledný z dvanástich, 145 ton vážiacich parogenerátorov.

V jadrovej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach začali v týchto dňoch fragmentovať (rezať) posledný, dvanásty parogenerátor. Váha jedného parogenerátora je 145 ton, dĺžka 11,8 m a vnútorný priemer 3 210 mm. Fragmentáciu realizuje spoločnosť VUJE, a. s., a bolo na ňu v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach vyvinuté špeciálne prototypové rezacie zariadenie. Na procese rezania parogenerátorov sa podieľa dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni dvadsať až tridsaťčlenný tím.   

Pavol Štuller, generálny riaditeľ JAVYS, a. s.
„Je to významný míľnik celého procesu bezpečného a ekonomického vyraďovania jadrových zariadení na Slovensku.

Matej Korec, generálny riaditeľ VUJE, Trnava
„Veľmi významným a dôležitým výsledkom tohto projektu je, že viac ako dve tretiny parogenerátora vieme uvoľniť do životného prostredia na druhotné spracovanie. Takto uvoľnené materiály sú z rádiologického hľadiska čisté, a preto neexistujú žiadne obmedzenia na ich ďalšie použitie.“   

Pavol Štuller, generálny riaditeľ JAVYS, a. s.
„To, že náš dodávateľ bol schopný dosiahnuť takýto významný výsledok je vizitkou slovenského priemyslu a dodávateľov jadrovej energetiky.“

Prvý parogenerátor sa začal fragmentovať v decembri 2019, proces fragmentácie spočíva vo viacerých krokoch.

Matej Zachar, vedúci projektu za VUJE, a. s.

„Ako prvý je odstraňovaný plášť parogenerátora, ktorý je ďalej fragmentovaný na rozmery vhodné do umiestnenia pre ohradové palety, to je do hmotnosti 1 tony. Následne sú manipulátorom fragmentované samotné teplovýmenné rúrky parogenerátora a v závere, pomocou pásovej píly sa fragmentuje kolektor parogenerátora.“

Mimoriadne významnou súčasťou projektu je aj výskum materiálov a ich opotrebovanie počas prevádzky jadrovej elektrárne. 

Matej Zachar, vedúci projektu za VUJE, a. s.

„Materiálové vzorky odoberané kolegami z parogenerátorov a iných častí primárneho okruhu sú ďalej vyhodnocované a môžu pomôcť pri zlepšovaní prevádzkových parametrov jadrových elektrární, resp. pri vývoji nových veľkých komponentov, pričom o výsledky je záujem nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.“

Počas realizácie fragmentácie dvanástich parogenerátorov sa musela spoločnosť VUJE popasovať aj viacerými neočakávanými technickými úlohami. Všetky sa podarilo vyriešiť úspešne, a preto ak projekt nenarušia žiadne nepredvídateľné okolnosti, bude ukončený približne dva mesiace skôr ako bolo definované v harmonograme.

História:
Už samotná preprava dvanástich parogenerátorov z jadrovej elektrárne (JE) V1 do bývalej strojovne JE V1 kde je rezacie pracovisko bola unikátnou „operáciou“ v histórii Slovenska. Prvý parogenerátor bol prepravený 13. marca 2019 o 11,00 hod., posledný, dvanásty parogenerátor, 11. 07. 2019 o 11.00 hod. Prepravy sa realizovali na špeciálnom zariadení, ktoré bolo zapožičané z Rakúska a celkovo sa prepravilo 1 872 ton materiálu. Vysoká hmotnosť parogenerátorov pri ich vyberaní z pôvodného miesta na transport si vyžadovala aj zväčšenie otvorov nad parogenerátormi a špeciálny náves. Viazači bremien ju museli naplánovať tak, aby bolo možné každý kus samostatne a bezpečne vybrať z pôvodného miesta a preložiť na prepravné, diaľkovo ovládané vozidlo. Vybratiu každého kusa parogenerátora predchádzala dôsledná príprava tímu špecialistov a aj preto neboli počas prepráv nezaznamenané žiadne závažné technické problémy.

Dva bloky jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach boli odstavené v rokoch 2006 a 2008 a ukončenie jej vyraďovania je naplánované na rok 2027.

Transport PG - video

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť