Spoločnosť JAVYS, a. s., ostro odsudzuje vpád cudzieho vojska na územie Ukrajiny - suverénneho štátu a agresiu ruských jednotiek páchanú na jej území.

Ako demokratická spoločnosť považujeme takého správanie za bezprecedentné a neospravedlniteľné.


Okrem morálnej podpory ukrajinskému ľudu spoločnosť JAVYS pomáha finančne, materiálne a ľudsky, podľa zadefinovaných aktuálnych potrieb humanitárnych organizácií.

< Späť