Javys, a.s.

Aktuality

Hlavné cirkulačné čerpadlá demontované

V rámci projektu D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ ...

Spoločnosť JAVYS navštívili Arméni, zaujímali sa o spracovateľské centrum v Jaslovských Bohuniciach a RÚ RAO v Mochovciach.

Opäť otvárame informačné centrá

Správa o vplyve prevádzky na ŽP za rok 2020

Výročná správa za rok 2020

Oznam pre dodávateľov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.

Oznamujeme dodávateľom, že ku dňu 1.6.2021 je zrušený Príkaz GR č. 08/2021 "Opatrenia na ...

15 rokov spoločnosti JAVYS, a. s.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., si v týchto dňoch pripomína 15. výročie svojho vzniku.

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., so sídlom Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, IČO: ...

Upozornenie dodávateľom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

Vážený obchodný partner, v súvisl ...

Zmeny vo vedení spoločnosti JAVYS, a. s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., má s účinnosťou od 22. júna 2020 nového predsedu predstavenstva.
detail
detail