Javys, a.s.

Aktuality

Vplyv spoločnosti JAVYS, a.s. na životné prostredie za rok 2014

Vzdelávací kurz MAAE pod taktovkou JAVYS

Poznatky z oblasti nakladania s veľkorozmernými komponentmi s komplexnou geometriou povrchu získali účastníci medzinárodneho ...

EÚ predĺži a zvýši podporu vyraďovania

Na vyraďovanie jadrových reaktorov na Slovensku, Litve a v Bulharsku po takmer 2-ročnom vyjednávaní Európska únia finálne ...

Posúdenie vplyvu 2. etapy vyraďovania JE V1 na ŽP

Výmena člena Dozornej rady JAVYS, a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s. bol s účinnosťou k 31 5. 2012 odvolaný člen Dozornej rady JAVYS, a.

Noví členovia Dozornej rady JAVYS, a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s. boli s účinnosťou od 25. 5. 2012 odvolaní doterajší členovia Dozornej ...

Zmena v Dozornej rade JESS, a.s.

Na mimoriadnom Valnom zhromaždení Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s., konaného 25. 5. 2011, bol odvolaný ...

Zmena v Dozornej rade JESS, a.s.

Na Valnom zhromaždení Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s., konaného 17. 3. 2011, boli s účinnosťou od 17. ...

Noví členovia Dozornej rady JAVYS, a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s., boli s účinnosťou od 8. 12. 2010 odvolaní doterajší členovia ...

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2010

detail
detail