Javys, a.s.

Aktuality

Noví členovia Dozornej rady JAVYS, a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s. boli s účinnosťou od 25. 5. 2012 odvolaní doterajší členovia Dozornej ...

Zmena v Dozornej rade JESS, a.s.

Na mimoriadnom Valnom zhromaždení Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s., konaného 25. 5. 2011, bol odvolaný ...

Zmena v Dozornej rade JESS, a.s.

Na Valnom zhromaždení Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a.s., konaného 17. 3. 2011, boli s účinnosťou od 17. ...

Noví členovia Dozornej rady JAVYS, a.s.

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti JAVYS, a.s., boli s účinnosťou od 8. 12. 2010 odvolaní doterajší členovia ...

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2010

Spoločnosti JAVYS a ČEZ podpísali 29. mája 2009 akcionársku zmluvu na výstavbu nového bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Zmena sídla spoločnosti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., oznamuje, že rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26. 9.

Výroba elektriny v JAVYS, a.s. ku dňu 31. 8. 2008

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorá prevádzkuje JE V1 vyrobila v mesiaci august na 2. bloku tejto elektrárne ...

General Procurement Notice Update

Project name Bohunice International Decommissioning Support Fund - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.

Získali sme certifikát EMS

Základným cieľom environmentálneho manažérstva je trvalé zlepšovanie správania sa spoločnosti voči životnému prostrediu.
detail
detail