V dňoch 10. - 13.11.2015 bola spoločnosť JAVYS, a.s. hostiteľom výročného zasadnutia pracovnej skupiny zástupcov Medzinárodnej siete laboratórií, zaoberajúcich sa charakterizáciou rádioaktívnych odpadov (LABONET), ktorá pracuje pod hlavičkou MAAE vo Viedni. Úlohou pracovnej skupiny LABONET je poskytovať platformu na vzájomnú výmenu informácií, skúseností, vývoja a budúceho smerovania činností súvisiacich s charakterizáciou rádioaktívnych odpadov.

Na zasadnutí sa zúčastnilo 25 zástupcov laboratórií z 22 krajín Európy, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, Ázie a Austrálie.  Predmetom rokovaní bolo zhodnotenie činnosti siete LABONET za rok 2015, vývoj najnovších metodík a postupov v oblasti charakterizácie rádioaktívnych odpadov (RAO), výmena skúseností pri charakterizácii RAO a budúce trendy. Výstupom z výročného zasadnutia bude správa, ktorá zhodnotí výsledky a skúsenosti v tejto oblasti, vydá odporúčania pre ďalší postup a bude obsahovať aj informácie o plánovaných medzilaboratórnych porovnávacích meraniach, aktuálnych dokumentoch MAAE a plán práce pracovnej skupiny na rok 2016.

Zúčastnení a zástupcovia MAAE zasadnutie zhodnotili mimoriadne pozitívne a ocenili vysoko profesionálny prístup spoločnosti JAVYS, a.s., ako jeho organizátora. Išlo už o druhé takéto významné stretnutie expertov pod taktovkou spoločnosti za niekoľko týždňov, čo poukazuje na čoraz významnejšie postavenie JAVYS, a.s. v medzinárodných odborných kruhoch.

< Späť