Javys, a.s.

Aktuality

Opäť otvárame informačné centrá

Správa o vplyve prevádzky na ŽP za rok 2020

Oznam pre dodávateľov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.

Oznamujeme dodávateľom, že ku dňu 1.6.2021 je zrušený Príkaz GR č. 08/2021 "Opatrenia na ...

15 rokov spoločnosti JAVYS, a. s.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., si v týchto dňoch pripomína 15. výročie svojho vzniku.

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., so sídlom Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, IČO: ...

Upozornenie dodávateľom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

Vážený obchodný partner, v súvisl ...

Zmeny vo vedení spoločnosti JAVYS, a. s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., má s účinnosťou od 22. júna 2020 nového predsedu predstavenstva.

Správy o vplyve prevádzky na ŽP

Výročná správa

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., si dnes pripomína 14 rokov úspešnej existencie.

Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republik ...
detail
detail