Spoločnosť JAVYS dosiahla v rámci vyraďovania JE V1 ďalší významný míľnik, 20. novembra 2021 bola ukončená fragmentácia tlakovej nádoby reaktora (TNR) 1. bloku, s celkovou hmotnosťou 205 ton. Okrem tlakovej nádoby sú paralelne rozrezávané vnútorné časti reaktora - nosný plášť s jeho dnom, blok ochranných rúr a kôš aktívnej zóny, tieniace kazety, spojovacie tyče a absorbéry z celého obdobia prevádzky.

Rezanie tlakovej nádoby reaktora trvalo štrnásť mesiacov, fragmenty TNR boli odvážané do viacerých jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a. s. Časť fragmentov, ktoré tvorili  stredne aktívny odpad bola vložená do ôsmich kusov tienených kontajnerov a odvezená do Integrálneho skladu rádioaktívnych odpadov (IS RAO) v Jaslovských Bohuniciach na dlhodobé skladovanie. Zvyšná časť fragmentov tvoriacich nízkoaktívne odpady bola odvezená v špeciálnych košoch na aktívnu zálievku do VBK do zariadenia Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FS KRAO) v Mochovciach a odtiaľ na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach na ich konečné uloženie.

Transport tlakovej nádoby reaktora - Tlačová správa

< Späť