Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, Maroš Šefčovič navštívil 16. septembra 2022 spoločnosti JAVYS a JESS v Jaslovských Bohuniciach.

Eurokomisár so svojím tímom z Európskej komisie absolvovali prehliadku priestorov strojovne jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, ktorej vyraďovanie bolo spolufinancované z európskych zdrojov, následne prehliadku Medziskladu vyhoretého jadrového paliva a stavbu novej, modernejšej, takzvanej suchej časti skladu vyhoretého jadrového paliva. Členovia delegácie sa zaujímali aj o poslanie a činnosti spoločnosti, ktoré im priblížil film o vyraďovacom procese JE V1.

Delegáciu v úvode sprevádzal generálny riaditeľ JAVYS, Pavol Štuller, ktorý ich oboznámil s progresom vyraďovania JE V1 (vyraďovanie JE V1 je spolufinancované z európskych zdrojov), skúsenosťami, ktorými JAVYS disponuje vo vyraďovacom procese jadrových elektrární a spracovaní rádioaktívnych odpadov, ale aj o tom ako sa spoločnosť delí o poznatky nielen na európskej úrovni.

Riaditeľ spoločnosti JESS, Roman Sporina za účasti predsedu dozornej rady, Rastislava Podhorca, prezentoval tímu eurokomisára činnosti spoločnosti JESS. Projekt Nového jadrového zdroja, prípravu nového projektu OZE, ktorého cieľom je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a projekt výroby zeleného vodíka. Venovali sa zámeru projektu - výrobe zeleného vodíka z elektriny z fotovoltickej elektrárne v lokalite Jaslovské Bohunice a jeho efektívnemu využitiu primárne v systéme verejnej autobusovej dopravy na Slovensku. Priblížili tiež aspekty využitia vodíka v širšom európskom priestore.
Na záver si mali všetci možnosť prezrieť a vyskúšať riadiť predvádzaný vodíkový autobus slovenskej výroby a vodíkový automobil Toyota Mirai, ktorý zapožičala agentúra SIEA.

„Veľmi pekne ďakujem za pútavý program pre celý tím z Európskej komisie.
JAVYS a JESS robia skvelú prácu pre Slovensko aj Európsku úniu. Som veľmi rád, že kolegovia mohli vidieť expertízu, vedeckosť a vynaliezavosť slovenských odborníkov,“ uviedol v knihe návštev Maroš Šefčovič.


< Späť