Štrnásť odborníkov z celého sveta sa stretlo v dňoch 18. – 22. októbra 2021 na Slovensku v rámci zasadnutia skupiny TAG 70, aby diskutovali o procese vyraďovania jadrových elektrární a súvisiacich činností.

Technická poradná skupina (TAG Technical Advisory Group) pri OECD NEA (Jadrovej energetickej agentúry OECD) z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie absolvovala sériu online mítingov, no napokon sa s miernym časovým oneskorením   podarilo zrealizovať na pôde JAVYS aj fyzické stretnutie technikov. Pracovné stretnutie primárne slúži na odbornú výmenu vedeckých a technických informácii o vyraďovaní jadrových zariadení a zasadnutia Pracovnej skupiny TAG sú principiálne organizované v lokalite vyraďovaného jadrového zariadenia.

V rámci zasadnutia TAG 70 na Slovensku mali možnosť odborníci zo Švédska, Švajčiarska, Francúzska, Japonska, Tajvanu, Dánska či Talianska navštíviť kontrolované pásmo jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, kde je realizovaná demontáž a fragmentácia veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu. Okrem toho si prezreli dozorňu Integrálneho skladu a Republikové úložisko v Mochovciach.

Odborníci na rôzne činnosti a etapy vyraďovania z rôznych častí sveta využili možnosť porovnať prístupy k vyraďovaniu a najmä, skúsenosti z praxe. Zahraniční kolegovia ocenili realizované aktivity našej spoločnosti JAVYS, a. s., v oblasti bezpečného vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s rádioaktívnym odpadom a najmä, vysoký podiel materiálov uvoľňovaných do životného prostredia a rýchle tempo vyraďovania jadrovej elektrárne V1.

Nasledujúce technické stretnutie TAG 70 by sa malo konať v Japonsku, avšak finálne rozhodnuté bude o jeho konaní až v januári 2022 na základe aktuálnej pandemickej situácie.

< Späť