Javys, a.s.

Tlačové správy

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 24

JAVYS a Ekonomická univerzita v Bratislave podpísali memorandum o porozumení

Spoločnosť JAVYS a Ekonomická univerzita v Bratislave ...

Spoločnosti JAVYS, a. s., a Westinghouse Electric Company LLC podpísali dve memorandá

Spoločnosti JAVYS, a. s., a Westinghouse Electric Company LLC ...

Hospodárske výsledky spoločnosti JAVYS, a. s., za rok 2022

Spoločnosť JAVYS, a. s., dosiahla v roku 2022 napriek náročnej ekonomickej situácii kladný ...

Ochrana životného prostredia v roku 2022

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov a množstvá emisií znečisťuj&ua ...

Radiačná ochrana v roku 2022

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná ...

Spoločnosť JAVYS zrealizovala v roku 2022 na území Slovenska deväť záchytov rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu a desať odberov historických rádioaktívnych materiálov.

Spoločnosť JAVYS uskutočnila v roku 2022 päť prepráv vyhoretého jadrového paliva a zabezpečovala päť prepráv čerstvého jadrového paliva.

Spoločnosť JAVYS, a. s., bola pod dohľadom dozorných orgánov a medzinárodných inštitúcií aj v roku 2022

Spoločnosť JAVYS v roku 2022 zhodnotila takmer 2 000 ton kovových odpadov.

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektr&a ...

Spoločnosť JAVYS prevzala ďalších 170 kilogramov inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu

Špecialisti spoločnosti JAVYS zrealizovali dnes, 13. ...
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 24
detail
detail