Javys, a.s.

Tlačové správy

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 24

Stanovisko spoločnosti JAVYS k pracovnému úrazu zamestnanca dodávateľa s povrchovou kontamináciou

Preprava vyhoreného jadrového paliva

Spoločnosť JAVYS, a. s., prepravila za prísnych bezpečnostných opatrení a v sprievode ozbrojen&yac ...

Stanovisko spoločnosti JAVYS, a. s., k záverom kontroly NKÚ SR.

Kontrola NKÚ SR v spoločnosti JAVYS bola vykonan&a ...

Posledný parogenerátor začali fragmentovať

V odstavenej jadrovej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach začali rezať posledný z dvan&aa ...

Rakúska veľvyslankyňa na prehliadke RÚ RAO v Mochovciach

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach navšt&iacu ...

BOZP, ochrana pred požiarmi a jadrová bezpečnosť v roku 2021

V spoločnosti JAVYS, a. s., nebol v roku 2021 zaznamenaný žiaden registrovaný pracovný ...

Spoločnosť JAVYS, a. s., v roku 2021 zhodnotila viac ako 2 000 ton druhotných surovín

V rámci vyraďovacieho procesu jadrových ...

Životnosť jadrových zariadení budú Slováci a Česi riešiť spoločne

Slovenskí a českí odborníci zintenz& ...

JAVYS sa postará o historické nepoužívané rádioaktívne materiály

Spoločnosť JAVYS, a. s., prevezme a spracuje historick&ea ...

Radiačná ochrana za 1. polrok 2021

Prevádzka jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a. s., bola v prvom polroku 2021 stabilná ...
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 24
detail
detail