Javys, a.s.

Tlačové správy

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 24

Celoareálové havarijné cvičenie

Celoareálové havarijné cvičenie v spoločnosti JAVYS, a. s., splnilo zákonné požiadavky.

Prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení spoločnosti JAVYS, a. s., boli bezpečné a spoľahlivé.

Prepravy jadrového paliva a záchyty rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu v prvom polroku 2021

Zhodnotenie druhotných surovín z vyraďovania - 1. polrok 2021

Spoločnosť JAVYS, a. s., v prvom polroku 2021 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární ...

Ministri Richard Sulík a Ján Budaj navštívili jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS

Ministri Richard Sulík a Ján Budaj nav&scar ...

Preprava druhej tlakovej nádoby reaktora

Spoločnosť JAVYS, a. s., cez víkend úspešne zrealizovala po druhý krát jednu z najzložite ...

Spoločnosť JAVYS a agentúra MAAE podpísali dohodu o spolupráci

Spoločnosť JAVYS vstúpila „do klubu“ Spolupracujúcich Centier s Medzinárodnou agentú ...

Poslanci Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR v JAVYS, a. s.

Poslanci Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR navštívili Bohunické spracovateľ ...

Zhodnocovanie druhotných surovín z vyraďovania

Spoločnosť JAVYS, a. s., roku 2020 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární ...

Prevádzka jadrových zariadení JAVYS, a. s. v roku 2020

Jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS sú prevádzkované bezpečne, v roku 2020 nebola identifikovan ...
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10   » 24
detail
detail