Spoločnosť JAVYS, a. s., cez víkend úspešne zrealizovala po druhý krát jednu z najzložitejších operácií projektu vyraďovania jadrovej elektrárne V1. Prepravila aj druhú, vyše dvesto ton vážiacu tlakovú nádobu reaktora!

Preprava tlakovej nádoby reaktora je jednou z najzložitejších operácií projektu Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu (BIDSF D4.2). Realizovať sa začala v sobotu 24. apríla 2021 o 8.45 hod. a skončila o 12.20 hod. Prvú tlakovú nádobu prepravila spoločnosť pred rokom, 30. mája 2020. Preprava tlakovej nádoby reaktora bola mimoriadne zodpovedným a náročným projektom a v procese vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach je to opäť významný míľnik. Aj tejto operácii predchádzali mesiace príprav, technických rokovaní, projektovania, prípravy manipulačných prostriedkov a schvaľovania potrebnej dokumentácie dozornými orgánmi.“ Uviedol Pavol Štuller, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s.

Nádobu reaktora, ktorá so závesnými systémami vážila 204 ton bolo potrebné prepraviť zo šachty reaktora 2. bloku do bazéna mokrej fragmentácie na 1. bloku, v ktorom sa úspešne realizuje fragmentácia tlakovej nádoby reaktora 1. bloku. Záverečné prípravné činnosti sa dokončili v sobotu ráno a následne sa začal samotný transport tlakovej nádoby reaktora prostredníctvom hlavného žeriavu v reaktorovej sále s nosnosťou 250 ton. Tlaková nádoba bola položená na pripravenú plošinu v bazéne pracoviska mokrej fragmentácie a transport bol následne úspešne dokončený. Realizáciou tejto náročnej operácie bol dosiahnutý významný míľnik nielen projektu D4.2, ale celého procesu vyraďovania JE V1. Následne sa bude na pracovisku mokrej fragmentácie realizovať svetovo výnimočná činnosť, a to súbežná fragmentácia dvoch tlakových nádob reaktorov v jednom bazéne. 

Jeden z kľúčových projektov vyraďovania JE V1 - BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu začala spoločnosť JAVYS, a. s., realizovať koncom roka 2017 v spolupráci s konzorciom spoločností Westinghouse Španielsko, Westinghouse Švédsko a VUJE. „Jednou z hlavných úloh projektu je demontáž a fragmentácia tlakových nádob reaktorov a vnútorných častí reaktorov, t. z. najaktívnejších častí elektrárne, ktorých rádioaktivita predstavuje 99,999 % celkovej rádioaktivity elektrárne,“ uviedol riaditeľ divízie vyraďovania V1, Ing. Marián Vrtoch.

V období rokov 2018 a 2019 spoločnosť JAVYS, a. s., absolvovala náročný proces prípravy a schvaľovania projektovej dokumentácie, získanie povolení na výstavbu pracovísk na fragmentáciu aktivovaných zariadení a schválenie dokumentácie dôležitej z pohľadu jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Po skončení výstavby bazénov na fragmentáciu tlakových nádob reaktorov a vnútorných častí reaktorov a ich úspešnej kolaudácii začala realizácia transportov týchto aktivovaných zariadení do novovybudovaných bazénov fragmentačných pracovísk.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť