Javys, a.s.

Tlačové správy

1 «   4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14   » 19

JAVYS získala certifikáty ISO

Spoločnosť JAVYS získala 13. decembra 2012 medzinárodne uznávané certifikáty podľa noriem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001, ...

Experti MAAE navrhli slovenským špecialistom aktívnu spoluprácu

Postupy Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti pri spracovaní a ukladaní rádioaktívneho odpadu boli v druhej polovici novembra ...

Zástupcovia JAVYSu informovali primátorov a starostov z regiónu Jaslovské Bohunice

Takmer 50 primátorov a starostov z regiónu Jaslovské Bohunice ...

Experti spoločnosti JAVYS pomohli zabezpečiť rádioaktívny materiál z havarovaného lietadla

V súvislosti s nehodou nákladného lietadla na letisku M. R.

Súčinnostné havarijné cvičenie pri preprave RM

V stredu 14. novembra 2012 bolo v priestore JAVYS, a.s. lokalita J. Bohunice a v obvode železničnej stanice Siladice ...

Reakcia JAVYS na správu o IS RAO

Viaceré médiá prevzali správu SITA o súhlasnom stanovisku MŽP SR k výstavbe Integrálneho skladu RAO v Jaslovských Bohuniciac ...

JAVYS prepravil vyhorené jadrové palivo z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc

Dňa 22. septembra 2012 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia spol ...

JAVYS vykonal prepravu vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach

V pondelok 7. mája 2012 a v piatok 11. mája 2012 zrealizovala ...

JAVYS prepravil vyhorené jadrové palivo z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc

Dnes, 6. Apríla 2012 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia spoloč ...

JAVYS prepravil vyhoreté jadrové palivo z JE V2

V dňoch 19.–23. januára 2012 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) prepravu vyhoretého jadrového paliva ...
1 «   4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14   » 19
detail
detail