Panoráma s ôsmimi 120 metrov vysokými chladiacimi vežami pri elektrárni v Jaslovských Bohuniciach sa viditeľne zmenila, prvá zo štyroch odstavených chladiacich veží dosahuje k dnešnému dňu výšku približne 35 metrov.
Rozoberať sa začala 2. októbra 2017 a demolačné práce boli dočasne obmedzené iba počas 5 pracovných dní z dôvodu hmly alebo hustého sneženia. Viditeľnosť počas demolačných prác medzi operátorom a miestom demolácie nemôže byť totiž nižšia ako 30 m. V novom roku sa v prvej veži zdemontuje žeriav a následne sa preloží do chladiacej veže č. 2. Prekládka je plánovaná v termíne 10. - 15. 01. 2018. Demolácia chladiacej veže č. 1 bude potom pokračovať prostredníctvom štandardnej pozemnej demolačnej techniky.

Chladiaca veža č. 2 má v súčasnosti už zdemontované všetky vnútorné časti a je v nej už pripravená betónová pätka pre vežový žeriav. Na vybudovanie základovej pätky sa použilo približne 200 m3 betónu. S demoláciou druhej chladiacej veže by sa malo začať v druhej polovici januára 2018. Chladiace veže č. 3 a 4 majú v súčasnosti zdemolovanú vnútornú vostavbu.

Realizácia demolácie chladiacich veží jadrovej elektrárne V1 sa robí konvenčnou metódou demolácie, čiže postupným rozoberaním veží. Stavebný odpad z chladiacich veží nie je rádioaktívny a z pohľadu ochrany životného prostredia nie je nebezpečný. Cieľom projektu demolácie chladiacich veží je najvyššej možnej miere odpad minimalizovať, resp. recyklovať ho. Z tohto dôvodu bude zdemolovaný betónový materiál spracovaný na drviacom zariadení a následne bude využitý ako spätný zásyp po demolácii. Terén bude upravený zeminou a zatrávnený.

Postupné odstránenie štyroch chladiacich veží je neoddeliteľnou súčasťou procesu vyraďovania jadrovej elektrárne V1. Odstavenie oboch blokov jadrovej elektrárne V1 bolo záväzkom Slovenska vyplývajúcim z predvstupových rokovaní o vstupe SR do EÚ a realizovať sa začalo v rokoch 2006 a 2008 na základe Uznesenia vlády SR č. 801/1999 zo dňa 14. 09. 1999.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorca

< Späť