Javys, a.s.

Tlačové správy

1 «   5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15   » 19

JAVYS prepravil vyhoreté jadrové palivo z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc

V stredu 5. októbra 2011 zrealizovala Jadrová a vyraďovacia ...

Jadrová elektráreň V1 začala etapu vyraďovania

Úrad jadrového dozoru SR vydal Rozhodnutie o povolení na I. etapu vyraďovania jadrového zariadenia JE V1 V utorok 19. ...

Spoločnosť JAVYS hospodárila v r. 2010 so ziskom

Štátu odvedie na dividendách celý čistý zisk vo výške 14 505 913 € (cca 437 mil. Sk), tantiémy pre členov predstavenstva ...

JAVYS podpísala štyri grantové dohody pre financovanie projektov vyraďovania JE V1 Bohunice zo zdrojov medzinárodného fondu BIDSF

Ministerstvo hospodárstva vykonalo zmeny vo vedení Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 20. 6. 2011 ...

Bezpečnostná ochrana jadrových zariadení je spoľahlivá

V lokalite jadrovoenergetického komplexu Jaslovské Bohunice bola dnes zložkami bezpečnostnej ochrany identifikovaná skupina ...

Jadrová elektráreň V1 je už bez paliva

V piatok 21. januára 2011 boli odvezené posledné palivové kazety z 2. bloku JE V1 v Jaslovských Bohuniciach do medziskladu ...

Ministerstvo hospodárstva vymenovalo nové vedenie Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a.s.

Na základe rozhodnutia jediného akcionára ...

JAVYS podpísala ďalšie tri grantové dohody v hodnote 62,62 mil. € z fondu na vyradenie Bohuníc

Dnes, 18. októbra 2010 podpísali zástupcovia JAVYS, a.s.

Spoločnosť JAVYS napriek kríze v zisku Štátu odvedie na dividendách viac než 8 036 075 mil. Eur (cca 242 mil. Sk)

1 «   5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15   » 19
detail
detail