Ministri Richard Sulík a Ján Budaj navštívili jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS. Zaujímali sa najmä o spaľovňu rádioaktívnych odpadov a Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP).

Minister hospodárstva SR, Richard Sulík a minister životného prostredia SR, Ján Budaj v utorok (11. 5. 2021) podvečer spoločne navštívili jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS v Jaslovských Bohuniciach. Fyzicky si prezreli Technológie spracovania a úpravy rádioaktívnych odpadov (RAO), časť Bohunické spracovateľské centrum, spaľovňu RAO a Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP).

V prípade spaľovní RAO (prevádzkovanej a dobudovávanej novej) sa v ostatnom čase vedie verejná diskusia, či by mali slúžiť aj na spracovávanie rádioaktívnych odpadov zo zahraničia. V prípade MSVP je potrebné dobudovanie kapacít na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom z produkcie prevádzkovaných jadrových elektrární na území Slovenska, nakoľko súčasná kapacita dosahuje aktuálne naplnenosť vyše 90 %.

Cieľom stretnutia ministrov s vedením spoločnosti JAVYS a následnej prehliadky jadrových zariadení spoločnosti bolo predovšetkým vytvorenie priestoru na odbornú diskusiu a poskytnutie príležitosti obom ministrom na objektívne posúdenie bezpečnosti prevádzok a ekologických postupov pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

 

Richard Sulík, minister hospodárstva SR 

„Raz vidieť je lepšie ako tisíckrát počuť. Preto som rád, že minister životného prostredia navštívil JAVYS osobne a presvedčil sa, že rádioaktivita na pracoviskách je takmer nulová a že si bol prezrieť aj spaľovne rádioaktívnych odpadov, kde mal možnosť vidieť, že odpad, ktorý sa tam spracováva má tiež takmer minimálnu aktivitu. Zároveň videl,  že prevádzky sú prísne monitorované a bezpečné.“

 

Pavol Štuller, generálny riaditeľ JAVYS, a. s. 

„Veľmi dobre si uvedomujem, že tak náročné a spoločensky citlivé témy ako je nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a bezpečnosť prevádzky zariadení, si vyžadujú kvalitnú odbornú diskusiu. Preto si veľmi vážim, že sa obaja ministri prišli osobne oboznámiť s prevádzkou a bezpečnosťou našich jadrových zariadení a zároveň verím, že sme im poskytli odpovede na všetky doteraz nezodpovedané otázky.“

  

Generálny riaditeľ JAVYS, Pavol Štuller ministrov na stretnutí informoval aj o rozvojových plánoch firmy a o skutočnostiach, že JAVYS je pod neustálym domácim aj medzinárodným dozorom. V prípade Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu /MAAE/ musí byť dokonca spoločnosť pripravená umožniť vstup zahraničným inšpektorom a poskytnúť všetku vyžiadanú dokumentáciu do dvoch hodín od nahlásenia inšpekcie.

Nakoľko spoločnosť JAVYS nepatrí ani do prvej tridsiatky znečisťovateľov životného prostredia v trnavskom regióne a všetky technológie prevádzkuje na vysokej profesionálnej a bezpečnej úrovni, čo potvrdzujú každoročné súhrnné hodnotenia, požiadalo vedenie spoločnosti ministrov o vecnú a odbornú diskusiu pri príprave súvisiacej legislatívy, v rámci ktorej je spoločnosť pripravená poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám maximálnu súčinnosť, dokumentáciu a odborné stanoviská.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa 

 

< Späť