Spoločnosť JAVYS, a. s., v prvom polroku 2021 v rámci vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 zhodnotila z vyraďovaného materiálu takmer tisíc ton druhotných surovín.

Spoločnosť JAVYS, a. s., v prvom polroku 2021 vrátila do recyklačného procesu takmer tisíc ton druhotných surovín.    

Z celkového objemu tvoril najväčší objem druhotných surovín železný šrot, a to až 778 ton. Druhou surovinou s najväčší objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu bola nehrdzavejúca oceľ v objeme 157 ton.  

Zhodnocovanie materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia patria medzi hlavné ciele spoločnosti JAVYS, a. s.  Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., recyklačným procesom získava sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 prostriedkov Európskej únie a SEIA.

Prehľad materiálov odovzdaných na recykláciu a ich objemov v prvom polroku 2021

Druh materiálu hmotnosť (t)
hliník, obsah Al > 95 %   10,742
meď, obsah Cu > 95 %   10,220
nehrdzavejúca oceľ 157,220
výstuž betónových konštrukcií   21,605
železný šrot 778,560
spolu 978,347

Zdroj: JAVYS, a. s.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.
 

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť