Spoločnosti JAVYS, a. s., a  Électricité de France S.A (EDF) podpísali 25. 8. 2023 v Paríži počas oficiálnej návštevy ministra hospodárstva, Petra Dovhuna memorandum o porozumení (MoU), ktoré otvára ďalší priestor na spoluprácu Slovenskej republiky a Francúzska v oblasti jadrovej energetiky a pri realizácii projektov zameraných na rozvoj výstavby jadrových zariadení a malých modulárnych reaktorov (SMR).

Spoločnosť JAVYS podpisom MoU s francúzskou spoločnosťou Électricité de France S.A (EDF) rozšírila priestor na spoluprácu o ďalšieho významného partnera pri realizácii budúcich projektov zameraných na rozvoj v oblasti SMR a jadrovej energetiky. 

 

Pavol Štuller, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS, a. s. (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť):

„Podpis memoranda s EDF je vyústením vzájomných rokovaní pre podrobné technické a obchodné diskusie a preskúmanie spolupráce pri ďalších krokoch v rozvoji výstavby jadrových zariadení a k implementácii technológie SMR na Slovensku. Spoločnosť Électricité de France S.A je popredným dodávateľom bezpečnej inovatívnej jadrovej technológie, vrátane technológie SMR. Uzatvorenie MoU nezakladá žiadnu exkluzivitu, je základom na to, že ak raz bude prijímať vláda Slovenskej republiky rozhodnutie o umiestnení a type nového jadrového zdroja, chceme byť zodpovedným manažérom tohto procesu. Od podpisu MoU očakávame predovšetkým širšiu výmenu informácií v oblasti nových technológií, aby sme vedeli posúdiť ich vhodnosť na zaradenie do slovenskej energetickej siete.“

 

Vakisasai Ramany, prvý viceprezident zodpovedný za nový jadrový rozvoj EDF:

"Spoločnosť EDF je hrdá na to, že sa zúčastňuje diskusií o programe výstavby nových jadrových zariadení v Slovenskej republike, ktorý je založený na technológiách EPR1200 a NUWARD SMR, ktoré môžu prispieť k naplneniu ambícií krajiny v oblasti priemyselného rozvoja a environmentálnej udržateľnosti. Spoločnosť EDF sa zaviazala byť dlhodobým partnerom spoločnosti JAVYS a Slovenskej republiky pre rozvoj ekonomicky zdravého a efektívneho jadrového programu, využívajúc svoje rozsiahle skúsenosti, najmä z jadrových programov v Európe. Táto dohoda je kľúčovým krokom v ďalšom upevňovaní cieľa EDF podporovať prístup k európskej jadrovej flotile, založená na európskych technológiách a podpore plne európskeho dodávateľského reťazca, vrátane slovenského priemyslu. Tešíme sa na ďalšie konkrétne kroky výmeny so spoločnosťou JAVYS a slovenskými orgánmi.“

JAVYS ako štátna akciová spoločnosť, ktorej akcionárom je Ministerstvo hospodárstva SR a ako akcionár dcérskej spoločnosti JESS, kde JAVYS zastupuje Slovenskú republiku, má povinnosť rozvíjať oblasť jadrovej energetiky. A práve z dôvodu, že spoločnosť JAVYS je ako akcionár JESS zodpovedná za vybudovanie nového jadrového zdroja, snaží sa ako odborná organizácia pre Slovenskú republiku nielen zhodnotiť všetky dostupné technológie, ale aj spracovať odborné materiály tak, aby ich neskôr mohla vláda Slovenskej republiky použiť v rámci procesu rozhodovania o type a veľkosti nového jadrového zdroja.

Európsky tlakový reaktor (EPR) je osvedčený jadrový reaktor III+ generácie s elektrickým výkonom 1650 MWe, ktorý predstavuje pokročilé bezpečnostné prvky a zvýšenú účinnosť.

EPR1200 je odvodená verzia EPR, prispôsobená na poskytovanie maximálnej elektrickej kapacity 1200 MW. EPR1200 využíva rovnaké bezpečnostné referencie ako optimalizovaná technológia EPR EDF, ktorá plne zahŕňa prevádzkové a bezpečnostné požiadavky generácie III+ definované AIEA, WENRA a francúzskym jadrovým regulátorom (ASN) a prechádza záťažovými testami po Fukušime. Zohľadňuje aj spätnú väzbu a skúsenosti získané z predchádzajúcich EPR a prevádzkovej flotily EDF, čím sa zvyšuje prevádzková výkonnosť stavby.

NUWARD™ je elektráreň SMR s výkonom 340 MWe pozostávajúca z dvoch nezávislých reaktorov s výkonom 170 MWe, umiestnených v jednej budove, umožňujúcej použitie zdieľaných zariadení. Má plne integrovaný tlakovodný reaktor generácie III+, ktorý spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy. Kombinuje osvedčené technológie a inovácie s cieľom získať konštruktívnosť, prevádzkovú konkurencieschopnosť a environmentálne vlastnosti. SMR spĺňa bezpečnostné normy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a Západoeurópskeho združenia jadrových dozorov (WENRA).

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi  odpadmi,  vyhoreným  jadrovým  palivom,  inštitucionálnym  rádioaktívnymi  odpadmi  a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

V oblasti energetickej transformácie je skupina EDF integrovanou energetickou spoločnosťou aktívnou vo všetkých oblastiach podnikania: výroba, prenos, distribúcia, obchodovanie s energiou, predaj energie a energetické služby. Skupina EDF je svetovým lídrom v oblasti nízkouhlíkovej energie, ktorá vyvinula rôznorodý výrobný mix, založený najmä na jadrovej a obnoviteľnej energii (vrátane vodnej energie). Investuje aj do nových technológií na podporu energetickej transformácie. Cieľom spoločnosti EDF je vybudovať budúcnosť s nulovou spotrebou energie pomocou elektriny a inovatívnych riešení a služieb, ktoré pomôžu zachrániť planétu a podporiť blahobyt a ekonomický rozvoj.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

< Späť