Spoločnosť JAVYS bola prizvaná k záchytom rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu v roku 2023 deväťkrát, najťažším kusom bola desaťkilová detská trojkolka. Nachádzala sa v zberných surovinách v Hornom Hričove a išlo o staršie, podomácky vyrobené dopravné zariadenie vykazujúce prítomnosť rádia.         

Záchyty rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu  sa realizujú v súčinnosti so zložkami Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva dopravy a výstavby a Ministerstva vnútra SR. Spoločnosť JAVYS zabezpečuje ich dohľadanie, identifikáciu a zdokumentovanie na mieste nahláseného výskytu. Zvyčajne sa nachádzajú v zberných surovinách alebo u spracovateľov železného šrotu. Po ich identifikácii a zdokumentovaní sa RMNP prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do RÚ RAO na uloženie, čím je zabezpečené ich definitívne odizolovanie od životného prostredia.

V prípade záchytov v roku 2023 išlo predovšetkým o rôzne súčiastky poľnohospodárskej a vojenskej techniky, ciferníky starších meracích prístrojov a požiarne hlásiče.

RMNP dovezené do spoločnosti JAVYS, a. s., v roku 2023

MIESTO NÁLEZU

RA NUKLID

MNOŽSTVO

HMOTNOSŤ

DÁTUM PREPRAVY

ŽP EKO QELET Hliník nad Hronom

137Cs

2 ks

3 kg

17. 05. 2023

ŽP EKO QELET Nové Zámky

60Co

6 ks

15 kg

19. 06. 2023

KAMETAL s.r.o., Žilina

rozpadová rada 238U

  1 ks

0,14 kg

07. 07. 2023

ŽP EKO QELET Nové Zámky

60Co

  2 ks

3 kg

15. 08. 2023

PD Nedožery - Brezany

232Th

238U

33 ks

2,5 kg

19. 09. 2023

PD Nedožery - Brezany

232Th

238U

36 ks

2 kg

22. 09. 2023

HUMA – LAB APEKO s.r.o., Košice

(prepravené do JAVYS v dvoch samostatných prepravách)

241Am

239Pu

152Eu

60Co

137Cs

39 ks

2,7 kg

17. 10. 2023

Zberné suroviny Žilina, prevádzka Horný Hričov

226Ra

1 ks

10 kg

18. 10.2023

Zberné suroviny Žilina, prevádzka. Horný Hričov

238U

5 ks

0,06745 kg

10. 11.2023

Zdroj: JAVYS, a. s. 

Prehľad počtu prípadov RMNP v období 2012 - 2023

Rok

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet záchytov

9

10

8

6

8

14

17

9

14

12

32

33

Zdroj: JAVYS, a. s. 

Spoločnosť JAVYS, a. s., je oprávnenou organizáciou na nakladanie a manipuláciu s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi. Ich dohľadaním, spracovaním, uskladnením a inými súvisiacimi činnosťami chráni životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Mgr. Miriam Žiaková
hovorkyňa

 

< Späť