Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Moderátor

Moderátor je materiál účinne spomaľujúci neutróny. Najlepšie spomaľujú neutróny prvky, ktorých hmotnosť jadra je porovnateľná s hmotnosťou neutrónu – teda ľahké jadrá. Výborným moderátorom je vodík a teda aj voda, pretože jedna molekula vody obsahuje 2 atómy vodíka a 1 atóm kyslíka. Výborným moderátorom je tiež ťažká voda, grafit a berýlium. Iné ľahké prvky sa nepoužívajú, pretože neutróny nielen spomaľujú, ale aj pohlcujú. 

detail
detail