Javys, a.s.

Spokesperson

Miriam Žiaková

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
(Nuclear and Decommissioning Company, plc.)
Tomášikova 22
821 02 Bratislava
Slovak Republic

Phone: +421 2 48 262 291
Mobil:   +421 910 834 365
E-mail:  ziakova.miriam@javys.sk

 

detail
detail