Javys, a.s.

Spokesperson

Miriam Žiaková

Jadrova a vyradovacia spolocnost, a. s.
(Nuclear and Decommissioning Company, plc.)
Jaslovske Bohunice 360
919 30 Jaslovske Bohunice
Slovak republic

Phone: +421 2 48 262 291
  +421 33 531 4291
Mobile: +421 910 834 365

 

E-mail:

 

 

detail
detail