Javys, a.s.

Úložisko rádioaktívnych odpadov IQ4.01/11

Projekt:Štúdia realizovateľnosti, základný návrh a konštrukčný návrh úložiska rádioaktívnych odpadov IQ4.01/11“;

Konzorcium: NUKEM Technologies GmbH (DE) – DBE Technology GmbH (DE) – JAVYS;

Opis projektu:

JAVYS je spolu s nemeckými spoločnosťami Nukem a DBE členom konzorcia pre poskytnutie konzultácií Iraku v rámci projektu financovaného Európskou komisiou, ktorý sa týka projektovania a súvisiacich bezpečnostných analýz povrchového úložiska rádioaktívnych odpadov, ktoré mieni Irak postaviť v lokalite Al-Tuwaitha v Bagdade.

Projekt sa skladá z desiatich úloh:

  1. Príprava a riadenie implementácie projektu.
  2. Zhodnotenie inventáru nízko a stredne rádioaktívnych odpadov – vytvorenie inventáru pre uloženie.
  3. Stanovenie štandardov a kritérií pre projekt úložiska a jeho bezpečnostné analýzy.
  4. Charakterizácia lokality.
  5. Vývoj koncepčného projektu.
  6. Príprava predbežných bezpečnostných analýz.
  7. Vývoj detailného projektu.
  8. Vypracovanie konečných bezpečnostných analýz.
  9. Vývoj ďalšej licenčnej dokumentácie.
  10. Záverečná správa a zverejňovanie výsledkov.

Celý projekt bol zahájený v lete 2015 a bude ukončený v júni 2019. JAVYS je riešiteľom už sfinalizovaných úloh č. 3 a č. 9. Na realizácii projektu pracujú ako nekľúčoví experti Ing. Peter Salzer, Ing. Martin Hornáček, PhD. (0200) a Bc. Jozef Smugala (0200).

detail
detail