Javys, a.s.

Úložisko rádioaktívnych odpadov IQ4.01/11

Projekt:Štúdia realizovateľnosti, základný návrh a konštrukčný návrh úložiska rádioaktívnych odpadov IQ4.01/11“;

Konzorcium: NUKEM Technologies GmbH (DE) – BGE Technology GmbH (DE) – JAVYS;

Opis projektu:

JAVYS bol spolu s nemeckými spoločnosťami Nukem a BGE členom konzorcia pre poskytnutie konzultácií Iraku v rámci projektu financovaného Európskou komisiou, ktorý sa týkal projektovania a súvisiacich bezpečnostných analýz povrchového úložiska rádioaktívnych odpadov, ktoré mieni Irak postaviť v lokalite Al-Tuwaitha v Bagdade.

Projekt sa skladal z desiatich úloh:

  1. Príprava a riadenie implementácie projektu.
  2. Zhodnotenie inventáru nízko a stredne rádioaktívnych odpadov – vytvorenie inventáru pre uloženie.
  3. Stanovenie štandardov a kritérií pre projekt úložiska a jeho bezpečnostné analýzy.
  4. Charakterizácia lokality.
  5. Vývoj koncepčného dizajnu.
  6. Príprava predbežných bezpečnostných analýz.
  7. Vývoj detailného dizajnu.
  8. Vypracovanie bezpečnostnej správy pred výstavbou.
  9. Vývoj doplňujúcej licenčnej dokumentácie.
  10. Záverečná správa a zverejňovanie výsledkov.

Celý projekt bol zahájený v lete 2015 a bol ukončený v júni 2019. JAVYS bol riešiteľom úloh č. 3 a č. 9.

detail
detail