Javys, a.s.

Spracovanie sorbentov z JE Caorso

Spoločnosť JAVYS, a. s., uzatvorila zmluvu na spracovania sorbentov z JE Caorso pre Taliansku spoločnosť Sogin. Zmluva je uzatvorená na spracovanie 865 ton nízkoaktívneho rádioaktívneho materiálu, s predpokladom jeho spracovania a návratom produktov spracovania do krajiny pôvodu do roku 2023. Súťaže zverejnenej v Európskom vestníku sa spoločnosť JAVYS, a. s., zúčastnila  s ďalšími dvoma Európskymi spoločnosťami (Studsvik zo Švédska a Socodei z Francúzska) a v uvedenom tendri vyhrala. 
detail
detail