Javys, a.s.

Technológia vitrifikácie chrompiku

Špeciálnou technológiou spracovania RAO je vitrifikácia chrompiku. Vitrifikačné zariadenie je využívané na fixáciu kvapalného RAO – chrompiku, pôvodného chladiaceho média vyhoretých palivových článkov JE A1, do sklenej matrice. Sklená tavenina s obsahom aktívneho koncentrátu je vypustená z vitrifikačnej pece do kovovej patróny a následne uskladnená v dočasnom sklade.

detail
detail