Javys, a.s.

Upozornenie dodávateľom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.

Vážený obchodný partner,
na základe rozhodnutia predsedu Krízového štábu JAVYS, a.s., je dňom 25. 11. 2020 zrušená povinnosť pre osoby vstupujúce do JAVYS, a.s., preukazovať sa Čestným prehlásením, v ktorom vstupujúca osoba deklaruje, že sa na ňu nevzťahuje povinnosť absolvovať karanténny pobyt v izolácii.
 

 

Príkaz generálneho riaditeľa

Preventívne opatrenia pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID – 19

Preventive measures to minimize the spread of the COVID-19   English version

 


ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Úradná tabuľa Úradu verejného zdravotníctva SR

detail
detail