Javys, a.s.

EÚ Program Bohunice

Činnosti vyraďovania JE V1 sú spolufinancované z programu pre poskytovanie finančnej podpory Európskej únie na opatrenia spojené s vyraďovaním z prevádzky jadrovej elektrárne (JE) V1 prostredníctvom Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE Bohunice (fond BIDSF), ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj. Na základe delegačnej dohody z roku 2016 sa Slovenská inovačná a energetická agentúra stala Národnou agentúrou pre Program Bohunice. Finančné prostriedky Programu Bohunice sú v súčasnosti prerozdeľované medzi Európsku banku pre obnovu a rozvoj a Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. Cieľom Programu Bohunice je pomôcť Slovenskej republike pri realizácii procesu smerujúceho ku konečnému vyradeniu dvoch blokov JE V1 v súlade s plánmi vyraďovania pri súčasnom zachovaní najvyššej úrovne bezpečnosti.

 

 

detail
detail