Vážený obchodný partner,

s prihliadnutím na súčasnú situáciu, najmä berúc do úvahy skutočnosť, že Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila nový koronavírus za pandémiu a Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 prijal súbor opatrení, ktorých cieľom je zamedziť šíreniu nákazy novým koronavírusom, Vás informujeme o opatreniach, ktoré spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len „JAVYS, a.s.“), s účinnosťou od 16.3.2020 až do odvolania, prijíma a budú záväzné pre všetky osoby vstupujúce do priestorov JAVYS, a.s.

Podrobnosti v prílohe.

List obchodným partnerom

 

Príkaz generálneho riaditeľa

Príkaz generálneho riaditeľa, Dodatok č. 1 

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie vedúci prác

Verejná vyhláška UVZ 

 

< Späť