Vážený obchodný partner,

v súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19 bol v JAVYS, a. s. zvolaný Krízový štáb, na ktorom boli prijaté ďalšie opatrenia, ktoré  predstavujú súbor príkazov, pokynov, odporúčaní, usmernení a informácií, s ktorými je každá osoba vstupujúca do priestorov spoločnosti JAVYS, a. s., povinná sa oboznámiť a tieto dodržiavať. Pod pojmom vstupujúca osoba sa myslí každá osoba, vstupujúca do priestorov JAVYS, a. s. 

Mimoriadne opatrenia sú doplnkovými opatreniami a odporúčaniami k platnej a účinnej internej riadiacej dokumentácii spoločnosti JAVYS, a. s., s ktorou sa oboznamujú všetci zamestnanci spoločnosti JAVYS, a. s.

Podrobnosti v prílohe.

List obchodným partnerom

Príkaz generálneho riaditeľa

Príkaz generálneho riaditeľa, Dodatok č. 1

Príkaz generálneho riaditeľa, Dodatok č. 2

Preventívne opatrenia pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID – 19

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie vedúceho prác a pracovnej skupiny


ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Úradná tabuľa Úradu verejného zdravotníctva SR

< Späť