Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., si v týchto dňoch pripomína 15. výročie svojho vzniku. Zmluvy a povolenia nadobudli účinnosť o polnoci z 31. marca na 1. apríla 2006 na základe rozhodnutia Vlády SR o privatizácii Slovenských elektrární a. s., rozhodnutiach Fondu národného majetku SR a po splnení všetkých podmienok.      

Spoločnosť GovCo, a. s., začala následne v plnom rozsahu vykonávať svoje činnosti:

  • prevádzku JE V1,
  • výrobu elektriny,
  • prípravu ukončenia prevádzky JE V1,
  • vyraďovanie všetkých jadrových zariadení na Slovensku,
  • spracovanie, úpravu a ukladanie rádioaktívnych odpadov a starostlivosť o vyhoreté jadrové palivo.

 

Za uplynulých pätnásť rokov spoločnosť JAVYS, a. s., vykonala v procesoch vyraďovania JE A1 a V1 množstvo odborných činností, dosiahla niekoľko míľnikov, zaznamenala rozvoj v oblasti spracovávania rádioaktívnych odpadov, či poskytovania niektorých komerčných služieb a stala sa významnou spoločnosťou aj na medzinárodnom trhu. Svoje skúsenosti a služby poskytuje mnohým zahraničným partnerom a nadobudnuté skúsenosti odovzdáva v medzinárodnom priestore.

 

 

< Späť