V rámci projektu D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ bola v 25. týždni zrealizovaná demontáž posledného z celkovo dvanástich hlavných cirkulačných čerpadiel (HCČ) inštalovaných v jadrovej elektrárni V1. Čerpadlá patrili medzi hlavné zariadenia primárneho okruhu, ktoré zabezpečovali prúdenie chladiva v primárnom okruhu.

Vyraďovacie činnosti prvého HCČ začali v apríli 2019. Demontážou posledného HCČ bola kompletne ukončená demontáž primárnych okruhov obidvoch reaktorových blokov JE V1. Dosiahnutie ďalšieho významného míľnika vyraďovania tejto elektrárne za tak krátky čas je veľkým úspechom spoločnosti JAVYS a všetkých pracovníkov, ktorí sa na procese vyraďovania podieľajú.

Po demontáži sú jednotlivé časti HCČ rozmontované na samostatné diely. Po ich zmonitorovaní sa nekontaminované kusy priamo uvoľňujú do životného prostredia. Kontaminované časti sú ďalej fragmentované na menšie diely, ktoré následne vstupujú do procesu dekontaminácie. Vďaka tomu je aj v prípade HCČ viac ako 90 % ich hmotnosti možné uvoľniť do životného prostredia a odpredať ako druhotnú surovinu. Hmotnosť jedného hlavného cirkulačného čerpadla je približne 50,2 ton.

Realizovaním okruhovej preddemontážnej dekontaminácie bola dávková záťaž personálu pri demontáži iba minimálna. Okrem dvanástich čerpadiel boli fragmentované ďalšie dve rezervné vyberateľné časti HCČ umiestnené v reaktorovej sále.

Spoločnosť JAVYS tak minimalizuje tvorbu rádioaktívnych odpadov z vyraďovania jadrovej elektrárne V1 a prispieva k ochrane životného prostredia.

 

< Späť