Zástupcovia z Maďarska, Česka, Slovenska, Slovinska, Nórska, Švédska, Španielska, Holandska, Belgicka a Veľkej Británie zastrešujú v zoskupení GMF Europe záujmy obcí, ktoré sa nachádzajú v Európe v blízkosti jadrových zariadení. 28. júna 2023 navštívili Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v Mochovciach, kde vedúci prevádzky úložísk JAVYS, Ladislav Éhn, zástupcom samosprávy priblížil činnosť Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov. Prezreli si dvojrady na ukladanie vláknobetónových kontajnerov, priestory na ukladanie zemín a sklady na nízko a veľmi nízko aktívne rádioaktívne odpady. Podujatie organizovala obec Kalná nad Hronom. Zástupcovia hostí sa podelili aj o vlastné skúsenosti z komunikácie s verejnosťou.

Podpredseda GMF, Gerben Dijksterhuis

„Do komunikačných procesov priamo zapájame rezidentov. Náhodne vyberieme sto záujemcov, ktorým sa potom venujú naši odborníci, sprevádzajú ich a odpovedajú im na otázky. Obyvatelia sa sami presvedčia o výhodách jadra,“ vysvetlil podpredseda GMF a starosta holandského mestečka Borsele s 22 800 obyvateľmi.

V jeho blízkosti skladujú rádioaktívny odpad a prevádzkujú jediný holandský jadrový blok s tlakovodným reaktorom, ktorý po renovácii dosahuje výkon 515 MW. Keďže ľudí vyberajú náhodne, nájdu sa medzi nimi aj odporcovia mierového využívania jadrovej energie. „Potom sa pri vysvetľovaní a vzdelávaní zapotíme, ale je to tak transparentné. Takýto model komunikácie sa nám osvedčil, pretože títo ľudia efektívne vplývajú aj na svoje okolie.“

GMF Europe skupina európskych obcí s jadrovými zariadeniami (Group of European Municipalities with Nuclear Facilities) je neziskové združenie obcí a ich združení s jadrovými zariadeniami v európskych krajinách. Členmi GMF sú v súčasnosti obce z okolia jadrových zariadení z Belgicka, Bulharska, ČR, SR, Francúzska, Fínska, Maďarska, Holandska, Nórska, Rumunska, Slovinska, Španielska, Švédska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Organizácia formálne vznikla v roku 2000, aby podporovala zapojenie združení na lokálnej úrovni do dohľadu a riadenia nad jadrovými zariadeniami.

< Späť