Siegfried Standke viedol od roku 1972 vo vtedajšej Nemeckej demokratickej republike (NDR) palivový inštitút vo Freibergu, ktorý bol zapojený do vývoja transportných systémov pre rádioaktívne látky, ako aj do výstavby projektovaného poloprevádzkového zariadenia na likvidáciu rádioaktívneho  odpadu v soľnej bani Morsleben. V súvislosti s prevádzkou elektrární VVER 440 v nemeckom Greifswalde boli rozšírené úlohy jeho tímu o úpravy priemyselného odpadu a výstavbu medziskladu vyhoretého paliva  pre dizajn bazénov a zariadení. V roku 1990 po pripojení NDR k NSR blízki spolupracovníci S. Standkeho prevzali spoločnosti NUKEM a GNS (GNB). Siegfried Standke spolupracoval na založení spoločnosti ABKO určenej na likvidáciu a úpravu chemicky  toxického odpadu určeného na recykláciu resp. zneškodnenie, ako aj na uskladnenie potašu v uzavretých baniach. Baníctvu sa venoval od začiatku svojho odborného vzdelávania od roku 1952.


Videoreportáž z návštevy pán Siegfrieda Standkeho v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva

< Späť